I3D ©


Enkel animation som visar flödet i en kedjedestillator.

Filen är 1.66mb stor och kräver windows Media 9.