I3D ©


Många av dagens material "släpper" genom visst mycket ljus. Inom 3dmodellering kallar man detta för SSS eller Sub surface scattering. Tekniken är väldigt avancerad och kräver mycket datorkraft. Denna bild är gjord för att illustrera tekniken.
   
En gren inom visualisering styr mot att vara så fotorealistisk som möjligt. Man försöker att få bilden eller animationen vara så lik verkligheten som möjligt.
   
I denna bild kan man även se hur strukturen av en modell ser ut innan man lägger på materialen.